Projekt MHD Týn nad Vltavou

 

Dovolte, abych Vám představil projekt městské linky v Týně nad Vltavou. Nápad vytvořit MHD mě napadl při srovnání s podobnými městy v ČR, které mají i mnohdy méně obyvatel než naše město a městská doprava tam funguje. Znám ten každodenní problém přejít celé město abychom se dostali na autobusové nádraží, polikliniku, do gymnázia či ostatních škol. Tento problém samozřejmě graduje se zhoršenými klimatickými podmínkami, jako teď v zimě. Proto jsem se rozhodl zpracovat projekt, který by mohl tyto problémy vyřešit a například spojit konečně Hlinky s městem, jak ostatně hlásala snad každá politická strana v těchto komunálních volbách. Části projektu, zejména vedení linky, navrhovaný jízdní řád, vozidla budu postupně zde zveřejňovat. Je to poměrně rozsáhlý soubor informací, který technicky nelze uveřejnit v jednoum okamžiku. 

Samotný průzkum obyvatelstva budou v následující době provádět občanská sdružení se sídlem v  Týně nad Vltavou. Mimo to, dostanete možnost aktivně diskutovat o projektu, přidávat názory, ptát se na těchto stránkách, e-mailu či na facebooku. Je důležité zjistit, zda má většina našich obyvatel zájem o zřízení této služby.

 

Petr Stibor

(Informace o autorovi projektu)

Postoj města k projektu MHD v Týně nad Vltavou

Z rozhovoru s panem starostou Mgr. Šnorkem, po představení mého projektu, vyplynulo, že pokud obyvatelstvo projeví o tento projekt zájem, bude ho město považovat za prioritu a zasadí o se o zřízení MHD.

 

Realizace projektu

Nyní je projekt ve fázi, kdy se provádí průzkum zájmu obyvatelstva města. Pokud z průzkumů vyplyne, že obyvatelé mají zájem na zřízení městské linky budou podniknuty další kroky k samotnému zahájení provozu. Pokud z průzkumů vyplyne negativní názor na zřízení linky, bude projekt archivován a tím pádem nerealizován.