Aktuálně

Aktuálně
 

14.1.2011

 

Dnes proběhla schůzka s panem starostou ohledně realizace projektu. Od doby poslední schůzky byl k dispozici materiál z odboru dopravy, který analyzoval technické a ekonomické náležitosti projektu. Výstavba infrastruktury by byla nákladná, výše nákladů na zřízení jedné zastávky se pohybují v částce přes 150 000 Kč. Přičemž zastávky se zřizují na obou stranách vozovky. Dále jsem zmínil řešení obsluhy částí města - Červený vrch, Kohout a Semenec. Bylo vyhodnoceno jako zajímavé.

Po posouzení dostupného materiálů a rekapitulaci byl naznačen postoj města -  město si v tuto chvíli a dle dostupných informací nemyslí, že je tato služba prioritou a tudíž nelze předpokládat další vývoj projektu. Nicméně důležité je, že materiál, respektive samotný projekt bude projednáván v radě města dne 31.1.2011.

 

Avízovaný průzkum neproběhl, informace, že městská doprava není pro občany prioritou je podložena na základě dokumentu, který byl zpracován v roce 2009. Jedná se o dokument Stratege rozvoje města Týn nad Vltavou 2009 - 2013. Je k dispozici na této adrese . Kontakt s obyvateli byl mimojiné na základě této dobrovolné ankety .

 

Pokud jsou mezi Vámi tací, kteří mají zájem o tuto službu a řadí ji jako důležitou službu, využijte svých zvolených zástupců. A sdělte jim svůj názor. Popřípadě napiště svůj názor na e-mail na adresu stibus@stibus.cz,

 

14.1.2011 Petr Stibor